Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

ALV besluit: Contributieverhoging per 1 januari 2017 senioren/per 1 juli 2017 senioren/jeugd
21 Dec 22:45


In de ALV van afgelopen maandag 19 december is besloten en hebben de aanwezige leden ingestemd met een contributieverhoging voor de senioren van 1,00 euro per maand, ingaande op 1 januari 2017.
Op 1 juli 2017 (nieuwe seizoen) zal de contributie met nog 1,00 euro per maand worden verhoogd. Dit geldt voor alle leden.
Deze contributieverhoging is noodzakelijk om de financiële lasten met bijbehorende prijsstijgingen dit en komend seizoen van AZ 2000 mede te kunnen compenseren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groeten,
Bestuur AZ 2000
 

2016-12-21 22:57:16
 
Kledingsponsor
Onze sponsors