Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Contributie
 
CONTRIBUTIE TARIEVEN Seizoen  2017-2018
Leeftijdscategorie (geboortejaar) Contributie      Per jaar Contributie     Per kwartaal Contributie            Per maand
Wedstrijden en trainen
JO7 (mini's)        (2011-2012) € 102,00 € 25,50 €  8,50
JO9 (F-pupillen)  (2009-2010) € 186,00   € 46,50 € 15,50  
JO11 (E-pupillen) (2007-2008) € 186,00 € 46,50 € 15,50
JO13 (D-pupillen) (2005-2006) € 234,00  € 58,50   € 19,50 
JO15 (C-junioren) (2003-2004) € 234,00  € 58,50   € 19,50 
JO17 (B-junioren) (2001-2002) € 234,00 € 58,50   € 19,50
JO19 (A-junioren) (1999-2000) € 234,00 € 58,50   € 19,50
Senioren              (vòòr 1999) € 300,00 € 75,00 € 25,00
Zaalvoetbal € 204,00  € 51,00 € 17,00
Zaal- & Veldvoetbal (zaal 50% korting)
35+ voetbal € 126,00  € 31,50 € 10,50
Alleen trainen
Trainingslid (mini/pupil) €  60,00 € 15,00  €  5,00 
Trainingslid (junior) € 108,00  € 27,00 €  9,00 
Trainingslid (senior) € 192,00 € 48,00 € 16,00
Rustend lid (bondslid) € 114,00  € 28,50  €  9,50 
Donateur (Goud)) € 90,00  € 22,50  € 7,50 
Donateur (Zilver) € 60,00  € 15,00  € 5,00 
Donateur (Brons) € 30,00  €   7,50 € 2,50
Eénmalige inschrijf/administratiekosten bedraagt € 12,50 
Gelrepas 2017
Gelrepas-houders tot en met 18 jaar (peildatum 31 december 2017) kunnen gehele vrijstelling van de contributie krijgen en zij die ouder dan 18 jaar zijn voor de helft. Wel is het noodzakelijk dat een scan of foto van de stamkaart (met foto) wordt gemaild naar contributie@az2000.nl .
Let op, u kunt slechts bij één sportvereniging per seizoen uw Gelrepas gebruiken.
Korting bij meerdere betalende leden per gezin (zelfde woonadres)
Indien meerdere leden uit een gezin lid zijn van AZ 2000 geldt een kortingsregeling als volgt:
* Voor 1e en 2e lid is de volledige contributie verschuldigd
* Voor het 3e lid geldt een korting van 50% voor de laagste contributie
* V.a. het 4e lid is geen contributie verschuldigd
De All in contributie bevat onderstaande onderdelen:
- Lidmaatschap van de club
- Inschrijving KNVB
- Kledingfonds
- Wasregeling
* Trainingsleden,donateurs en rustende leden betalen niet aan het kledingfonds & wasgeldregeling
** Zaalvoetbal leden betalen niet mee aan de wasgeldregeling 

Rekeningnummer ASV A.Z. 2000 - Elderveld:   NL78 INGB 0001 0174 07 

Ja natuurlijk wil ik lid worden

Per 1-7-2017 contributie
De contributie loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
De betalingen worden in 12 maandelijkse 0f 4 kwartaal termijnen geïnd,  rond de 1e van de maand.
De 1e betaling zal in de maand juli geïnd worden.
Voor nieuwe leden is het alleen mogelijk om contributie via automatische machtiging te betalen.

Betalingsachterstand
Het bestuur heeft de volgende incassoprocedure afgesproken indien de contributie niet tijdig betaald wordt.
Leden die niet betalen krijgen na 1 maand een 1e herinnering (incl. € 2,50 administratiekosten)
na 6 weken (na de incassodatum) volgt een 2e herinnering (incl.€ 5,00 administratiekosten) en wordt het spelerspasje ingenomen (speelverbod),
na 8 weken wordt de vordering uitbesteed aan DAS rechtsbijstand.Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u mailen aan contributie@az2000.nl

Sancties KNVB
Opgelopen kaarten (geel/rood) worden doorberekend aan desbetreffende spelend of bondslid. De boete (incl. extra  € 2,50 administratiekosten) wordt dmv automatische incasso geïnd of dient binnen 14 dagen contant/overmaking bank te zijn voldaan. Tuchtzaken worden ook verhaald op de verantwoordelijke speler of bondslid. ZONDER RESPECT GEEN VOETBAL

Contributie"vakantie" in verband met blessures:
Indien het lid langdurig (meer dan 2 maanden) geblesseerd raakt, dan is een contributie"vakantie mogelijk. Het geblesseerde lid kan zich persoonlijk, met doktersverklaring (bewijs),  melden bij het bestuur, waarna het bestuur een besluit zal nemen over contributie"vakantie". Pas vanaf het moment van melding gaat de eventuele contributie"vakantie"in. Restitutie van betaalde contributie en/of achterstallige betalingen is niet mogelijk.

Afmelden/Beëindiging lidmaatschap
Afmelden/beëindiging lidmaatschap moet uitsluitend gemeld worden via deze website onder kopje LIDMAATSCHAP - Afmelden als lid.
Als lid bent u altijd contributie verschuldigd tot het eind van het lopende seizoen (30 juni). U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en aan de juiste persoon doorgeven van uw afmelding. Opzeggingen die niet via de website rechtstreeks bij de ledenadministratie  zijn gedaan worden niet in behandeling genomen. U kunt via contributie@az2000.nl eventuele vragen stellen aan onze ledenadministratie.

Alleen een jeugdlid dat deelneemt aan een "halve" KNVB competitieronde kan in de maand december (of eerder) overschrijving aanvragen. Wel dient de contributie t/m 30 juni te worden voldaan. Afwijkende situaties worden beoordeeld en bekrachtigd door het bestuur van AZ2000.

Afmelden als lid van Asv A.Z. 2000 - Elderveld

 
 
Kledingsponsor
Onze sponsors